Jaostot

Virkistysjaosto
 

Heikkilä Pirjo, pj.
Ala-Hulkko Jorma
Heikkilä Henna
Kantti Ritva
Keskimäki Seija
Mäki-Paavola Raili
Mäkynen Marja
Männikkö Anna-Liisa
Peltola Marja-Leena

>> Suunnittelee tilaisuudet, retket ja kerhot sekä järjestää erilaista ohjelmaa ja tarjoilut tilaisuuksiin.

Urheilu- ja liikuntajaosto

 

Mäkelä Raimo, pj.
Heikkilä Pirjo
Honkanen Raimo
Kingelin Matti
Nevanen Raimo
Pukkila Reijo

>> Suunnittelee ja toteuttaa urheilu- ja liikuntatapahtumia.

Vertaistuki/neuvontajaosto
 

Yli-Hakuni Aino , pj.
Kivipelto Juhani
Mäkelä Raimo
Mäki-Paavola Raili
Sirpa Passi
Laura Pukkila

>> Jaoston tehtävä on tukea ja neuvoa jäseniä.

Vaikeavammaisten jaosto
 

Ala-Hulkko Jorma , pj.
Hällbacka Reijo
Jokipii Liisa-Sisko
Kivipelto Juhani
Mäki-Paavola Raili
Pukkila Reijo
Saarakkala Mauri

>> Tutkii, selvittää ja edistää esteettömyyttä.

Talousjaosto
 

Yli-Hakuni Aino pj.
Kantti Ritva
Kivipelto Juhani
Mäkelä Raimo
Passi Sirpa
Pukkila Reijo

>> Suunnittelee, ideoi, kehittää toimintaa

Nuorisojaosto
 

Kingelin Matti pj.
Ala-Hulkko Jorma
Heikkilä Henna
Heikkilä Pirjo
Mäkelä Raimo
Pukkila Laura
Vierimaa Markku

>> Suunnittelee ja ideoi toimintaa nuorille