Jaostot

Virkistysjaosto
 

Keskimäki Seija, pj.
Heikkilä Pirjo
Heikkilä Henna
Kantti Ritva
Männikkö Anna-Liisa
Peltola Marja-Leena
Rajala Seija
Yli-Hakuni Aino

>> Suunnittelee tilaisuudet, retket ja kerhot sekä järjestää erilaista ohjelmaa ja tarjoilut tilaisuuksiin.

Urheilu- ja liikuntajaosto

 

Mäkelä Raimo, pj.
Ala-Hulkko Jorma
Heikkilä Pirjo
Honkanen Raimo
Nevanen Raimo
Pukkila Reijo

>> Suunnittelee ja toteuttaa urheilu- ja liikuntatapahtumia.

Vertaistuki-, neuvonta- ja vaikeavammaistenjaosto
 

Yli-Hakuni Aino, pj.
Ala-Hulkko Jorma
Hällbacka Reijo
Jokipii Liisa-Sisko
Mäki-Paavola Raili
Passi Sirpa
Pukkila Laura
Pukkila Reijo
Saarakkala Mauri

 
>> Jaoston tehtävä on tukea ja neuvoa jäseniä. Tutkii, selvittää ja edistää esteettömyyttä.

Talousjaosto
 

Yli-Hakuni Aino, pj.
Kantti Ritva
Mäkelä Raimo
Passi Sirpa
Pukkila Reijo

>> Suunnittelee, ideoi, kehittää toimintaa

Nuorisojaosto
 

Inka Toivonen, pj.
Ala-Hulkko Jorma
Heikkilä Henna
Heikkilä Pirjo
Hyväkkä Terhi
Pukkila Laura
Vierimaa Markku

>> Suunnittelee ja ideoi toimintaa nuorille