Jaostot

Virkistysjaosto

Ritva Kantti, pj.
Anni Kivipelto
Raija Mäki
Anna-Liisa Männikkö
Maija Saranpää
Leena Hamberg
Pirjo Heikkilä
Jorma Ala-Hulkko
Raimo Mäkelä
Hilkka Muotio
Paula Pentinmäki
 

>> Suunnittelee tilaisuudet, retket, matkat ja kerhot sekä järjestää erilaista ohjelmaa ja tarjoilut tilaisuuksiin.

 

Urheilu- ja liikuntajaosto

 

Raimo Mäkelä, pj.
Jouko Kantti
Matti Kingelin
Anna-Liisa Männikkö
Pirjo Muotio
Matti Uusi-Kakkuri
 

>> Suunnittelee ja toteuttaa urheilu- ja liikuntatapahtumia.

Vertaistuki/neuvontajaosto

Aino Yli-Hakuni, pj.
Marita Ottela
Liisa Pukkila
Kyllikki Laulaja
Eeva-Liisa Mäenpää
Ritva Kantti
Raimo Mäkelä
Juhani Kivipelto
Matti Uusi-Kakkuri
 

Vaikeavammaisten jaosto

Jorma Ala-Hulkko, pj.
Petri Nokso
Marita Ottela
Liisa-Sisko Jokipii
Reijo Hällbacka
Raili Mäki-Paavola
Mauri Saarakkala

>> Tutkii, selvittää ja edistää esteettömyyttä.

Talousjaosto

Aino Yli-Hakuni pj.
Juhani Kivipelto
Ritva Kantti
Matti Uusi-Kakkuri

>> Suunnittelee, ideoi, kehittää toimintaa