Jaostot

Virkistysjaosto
 

Leena Hamberg, pj.
Ritva Kantti
Anni Kivipelto
Marja-Leena Peltola
Pirjo Heikkilä
Jorma Ala-Hulkko

>> Suunnittelee tilaisuudet, retket ja kerhot sekä järjestää erilaista ohjelmaa ja tarjoilut tilaisuuksiin.

 

Urheilu- ja liikuntajaosto

 

Raimo Mäkelä, pj.
Matti Kingelin
Pirjo Heikkilä
Raimo Honkanen
Raimo Nevanen
Reijo Pukkila
 

>> Suunnittelee ja toteuttaa urheilu- ja liikuntatapahtumia.

Vertaistuki/neuvontajaosto

Aino Yli-Hakuni, pj.
Kyllikki Laulaja
Raimo Mäkelä
Juhani Kivipelto
Sirpa Passi
Laura Pukkila
 

>> Jaoston tehtävä on tukea ja neuvoa jäseniä.

Vaikeavammaisten jaosto

Jorma Ala-Hulkko, pj.
Juhani Kivipelto
Reijo Pukkila
Liisa-Sisko Jokipii
Reijo Hällbacka
Raili Mäki-Paavola
Mauri Saarakkala

 

>> Tutkii, selvittää ja edistää esteettömyyttä.

Talousjaosto

Aino Yli-Hakuni pj.
Juhani Kivipelto
Ritva Kantti
Raimo Mäkelä
Sirpa Passi

 

>> Suunnittelee, ideoi, kehittää toimintaa