Vammaistietopankki

Intolan toimistolla olevaan vammaistietopankkiin on kerätty runsaasti erilaista vammaisuuteen liittyvää tietoa, kuten kirjallisuutta, julkaisuja, raportteja sekä video- ja DVD materiaalia.

Tämä tietomateriaali on vapaasti lainattavissa ja se on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lisäksi Intolan toimistossa on runsaasti eri vammaisjärjestöjen julkaisemia esitteitä ja lehtiä joita voi tulla noutamaan omaan käyttöön.
 

Kirjat, julkaisut, raportit

 • Apuvälinekuvasto 2010 > Respecta
 • Arkea helpottavat välineet – opas ikäihmiselle > Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Asiakkaan arvokas kohtaaminen
 • Asumisen arkea – Asumisen tarinoita Suomesta – Kaste
 • Autoilun erityisvaatimukset – Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä AKE
 • Ei enempää kuin elämä – Vane – julkaisuja 2 Timo Korpela
 • Elämä kantaa – Elämänpolkuja etsimässä – Asiakkaat voimavarana, sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttamisessa – Leena Kaartinen
 • Elämän haasteita – mielenterveys, elämänmuutokset, ihmissuhteet, vammaisuus 1985
 • Erityisliikuntaa kuntiin projektin seurantakyselyn 2005 yhteenveto > Johtoryhmä 23.11.2005
 • Esteet Murtuvat
 • Esteettömyys, 1: Johdanto ja periaatteet tuotteiden, palveluiden ja ympäristöjen suunnitteluun > Suomen standardisoimisliitto SFS ry
 • Esteettömät liikuntatilat > Nina Kilpelä / Suomen Vammaisurheilu ja - liikunta VAU ry
 • Esteetön asuinrakennus > Maija Könkkölä
 • Esteetön Helsinki – Liikkumisesteisten opas
 • Esteetön Hyvinkää – Liikuntaesteisten opas
 • Esteetön Kankaanpää – Opas liikuntaesteiselle 2007
 • Esteetön luontoliikunta – Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu nro 93 > Irma Verhe, Marko Ruti, SIU
 • Esteetön työympäristö liikuntavammaisille > Työterveyslaitos 2001
 • Esteetön Yhteiskunta 2 kpl – Huittinen, Punkalaidun, Vammala, Vampula, Äetsä
 • Esteetöntä matkailupalvelua Suomessa 2006 Rullaten
 • Esteetöntä Matkailupalvelua Suomessa 2009 > Rullaten ry, D4 Verkosto Oy, Kynnys ry
 • Esteetöntä matkailupalvelua Suomessa 2011 > Rullaten Oy, D4 Verkosto OY, Kynnys ry
 • Esteetöntä palvelua joukkoliikenteessä
 • EU-lyhyesti > Ulkoasiainministeriö
 • EU-perusteos > Marko Ruonala
 • Futaariklubi – Sporttiklubi SIU
 • Humak – Loppuraportti Toukokuu 2004 Invalidiliitto
 • Hyvinvointi United – FC Sisämarkkinat: REILU PELI > Elina Palola ja Riitta Särkelä (toim.)/ STKL ry
 • Hyväntahdon taloja - DMP kustantaja Ray kirjapaino
 • Ihmisoikeudet. Kyllä!– Tekoja vammaisten ihmisoikeuksien puolesta > suomenkielinen käännös Sarianne Mankki
 • Invalidförbundet Svenska
 • Invalidieloa Virossa, muuan rakkauskertomus – Inna ja Valtteri Tallinnasta
 • Isännöinnin käsikirja > 2011 tekijät ja Kiinteistöalan Kustannus Oy
 • Itsemurhan voi ehkäistä 1992
 • Iäkkäiden ihmisten Liikuntapaikkojen Suunnittelu – Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu nro 94 > Vuokko Lehmuspuisto, Satu Åkerblom
 • Kansainvälisen vammaisten vuoden 1981 Suomen komitean mietintö
 • Kansalaisen hyvinvoinnin tulevaisuus Sosiaali- ja terveysjärjestöt 1995
 • Katse kotiin – tietoa toimivasta asumisesta > Invalidiliitto
 • Kehitysvammaisten asuminen – Ratkaisumalleja asukaslähtöiseen asuntosuunnitteluun > Ida Väänänen
 • Kehitysvammaisten laitoshoidon hajauttamisen seurantaraportti ” Saattaen Muutettava” > Sosiaali- ja Terveysministeriö
 • Kehitysvammaisten yksilöllinen asuminen – Pitkäaikaisesta laitosasumisesta kohti yksilöllisempiä asumisratkaisuja > Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Kevythissi kotiin – Ira Verma, Kirsti Pesola, Sara Ikävalko - Käkäte
 • Kiinni elämässä 2 kpl – Oivalluksia ja onnen pilkahduksia > Invalidiliitto
 • Koen itse olevani tekijä – Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta > Kaste
 • Kohti esteetöntä liikkumista – Liikunta- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategia
 • Kuin paikatut puut – Nanny Rantamäki 1995
 • Kulttuuritoimijan Markkinointi opas c:28 Trissa Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot 1999-2003
 • Kulttuuritoimijan Tiedotusopas C:27 Trissa
 • Kurikan historia
 • Kurikan Invalidien Kotisivujen rakentamisprojekti SJK 2000
 • Kurikkalaisia sotiemme veteraaneja - 
 • Lapseni on vammainen – Invalidiliiton julkaisusarja C5 1983
 • Lapua > Jalmari Lahtinen, Heikki Salo
 • Liikkeelle! > Mikko Laakso
 • Liikkumisesteetön sauna > Maija Könkkölä
 • Liikun ja kuntoilen – Palvelut ja tukimuodot tutuksi > Invalidiliitto ry /SIU ry
 • Lissabonin sopimus – Miten sopimus muuttaa Euroopan unionia? > Ulkoasiainministeriö
 • Maakunnat ja palvelurakenteiden uudistaminen – Case Etelä-Pohjanmaa – hankeen loppuraportti > Anni Jäntti, Salme Sundqvist (toim.)
 • Mahabad – Kuu, aamusumu ja rakkaus Heidi Saraste
 • Mahdollisuuksien avaamiseksi > Invalidiliitto ry
 • Mammutti ja vanha kurppa – opas ikääntyvien ihmisten keskusteluryhmille M-L Malin
 • Matalalattiabussi > Invalidiliitto ry
 • Meikäläisiä 2 kpl > Jaakko Okker
 • Miten johdan? – Yhdistystoiminnan johtamisopas > Anne Ilvonen, OK-opintokeskus
 • Mä huomasin, että itsestäänki pystyy – Invalidiliiton Jyväskylän palvelutalon asumiskokeilu, asiakkaiden kokemuksia asumispalveluista – p. Lamminpää -Pesonen, A. Meriläinen
 • Nisumaitua - Härmänkustaa
 • Omannäköistä asumista – Visioita kehitysvammaisten asumiseen > anna Helamaa, Sini Kotilainen ja Ville Lahtinen (toim.)
 • Omin voimin ja tukitoimin - Hyvinvoinnin ja ikääntymisen opas CP-vammaiselle aikuiselle > Invalidiliitto, toim. Eerika Rosqvist
 • Omin voimin yhteistoimin 2 kpl – Invalidiliitto ry 60 vuotta > Hannu Mähönen
 • Onnistunut vammais - wc 2 kpl – Eli kuinka toteutan toimivan toiletin > Heikki O Haulisto
 • Opas kuntoreittien suunnittelijoille, rakentajille ja hoitajille > Rakennustietosäätiö RTS 2006
 • Ota minut mukaan – Erityistukea tarvitseva lapsi leikeissä/liikunnassa 2004
 • Ote ongelmiin – Työväensivistysliitto TSL ry
 • Ovet auki opas – Kokousten ja tapahtumien järjestäjille
 • Parasta Demokratiassa – Päijät-Hämeen palvelurakenneuudistus – projekti > Timo Aarrevaara, Jaana Simola (toim.)
 • Perheen ääni – Askeleita ja pyörähdyksiä – Perhetoiminta projektin loppuraportti Mika Niskanen
 • Perheen ääni – Lapset lasikaapissa – Kokemuksia taiteen terapeuttisista käytöstä vammaisten lasten kanssa toimittaessa Ritva Hakkarainen
 • Perheen ääni – Rakas lapsi – Liikuntavammainen lapsi kertoo elämästään
 • Perheen ääni – Toimivatko palvelut – Liikuntavammaisten lasten perheiden kokemuksia toiveita ja tarpeita kodin ulkopuolelta saatujen palvelujen suhteen Mika Niskanen
 • Polio ja polion myöhäisoireyhtymä 6 kpl – opas polion sairastaneille ja terveydenhuollon ammattilaisille 2005
 • Reilu Peli – Hyvinvointi United – FC- Sisämarkkinat
 • Runoja sinulle - Suurisuomalainen kirjakerho ry
 • Rälläkällä Rintaan – ohitusleikkauspotilaiden haastatteluja – Sydäntautiliitto
 • Samanlainen erilainen kaveri - Vane - julkaisuja 3 2004
 • Samasta ovesta – Saavutettavia kulttuurihistoriallisia kohteita
 • Seinistäkö se on kiinni? – Tutkimus laitosmaisesta hoivasta kehitysvammaisten asumisyksikössä > Katja Valkama ja Ulla Isosaari
 • Siivekäs Sillanrakentaja > Tuisku Ilmonen
 • Sisua ja elämänsävyjä - Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä > Toimittanut: Sanna Nurmilaakso, Tiina Airaksinen
 • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton järjestöjen talouden suunnittelu- ja järjestöpäivät Sjk 2004 RAY
 • Sosiaalinen eurooppa murroksessa - Euroopan unionin- ja terveyspolitiikka > Matti Kari, Mervi Kattelus, Juho Saari
 • Suomen vammaispoliitinen ohjelma vuosiksi 2010-2015 - Oikeusyhdenvertaiseen kohteluun ja tasa-arvoiseen osallistumiseen > Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Suunnittele ja rakenna kaikille – Invalidiliitto ry
 • Suurten muutosten suomessa – Kansaneläkelaitos 1937 – 1997 Kai Häggman
 • Syrjintä loppukoon – Viittomakielisten kuurojen kokema syrjintä – Kuurojen Liitto ry:n julkaisuja 65 > Heli Mikkola
 • Syrjintä Suomessa 2006 > Outi Lepola ja Susan Villa (toim.)
 • Tahtoa todellisuutta ja toiveita – Suuri kertomus henkilökohtaisesta avusta Marjo Heinonen ja Heli Saraste
 • Taidetta Pikkuparlamentissa – Puun kansasta menneisiin ritareihin
 • Takasin kotiin – Liikkuntavammaisten ihmisten kotiuksen tukitoimet – projektiraportti – Tuula Hurnasti
 • Tapahtuman järjestäjän opas 2kpl – C:25 Trissa
 • Tavallinen arki ja sujuva juhla – vanhemmuus ja vammaisuus
 • Tehdään porukalla – Yhteistyön käsikirja > Brad Absetz
 • Terve vammainen – Invalidiliiton terveyspoliittisen ohjelman liitemuistio
 • Tervetuloa Euroopan parlamenttiin 2009 – 2011 Julkaisutoimisto
 • Terveyspalvelujen hakemisto 2005 > Scanria Oy
 • Toimimme yhdessä – Käynnistämme vapaaehtoistoimintaa > Anni Savola
 • Toiminnan ilo – kirja vapaaehtoisille – Eero Nerelli
 • Toteutuuko liikkumisen vapaus?  Kokemuksia ja näkemyksiä vammaisten henkilöiden liikkumisen mahdollisuuksista Suomessa > Jouni Puumalainen, Annika Laisola-Nuotio, Mika Ala-Kauhaluoma
 • Tuhon ja Toivon tarinat – kertomuksia sodasta, vammaisuudesta ja selviytymisestä Heidi Saraste
 • Tukihenkilö Apuna Arjessa – Järjestöjen Tukihenkilöprojekti – Sosiaaliturvan keskusliitto
 • Tukihenkilöopas – Vammainen vammaiselle – Sairas sairaalle1988
 • Tukiverkko Arkeen – Avopalvelut –projektin loppuraportti : Avokeskus-, lomituspalvelut ja vertaistuki mielekkään elämän tukena
 • Tunne oikeutesi - Pidä puolesi-Auta muitakin 2 kpl – Vammaisten ihmisten ihmisoikeusopas > Kirjoittanut ja toimittanut: Kalle Könkkölä
 • Uusi Avustajan ABC 2011
 • Vaasan läänin vammaisneuvostopäivä 1994 Pirjo Lehmusto
 • Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle – Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010 - 2015 > Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Vammaispalvelut 3 kpl – Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö > Tapio Räty, Kynnys ry 2010
 • Vammaisten pakolaisten elämää Suomessa > Pasi Päivänen
 • Vapaaehtoistoimintaa etsimässä 1995
 • Viiden vuosikymmenenkuvat - invalidiliitto ry
 • Voitin elämän – Pertti Sankilammen kunnian latu > Matti Hannus
 • Vuoden merkkipäivät - Vähäheikkilän kustannus 
 • Västäräkki vääräsääri - Mervi Koski
 • Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös, 3;s painos > KHT- yhdistyksen palvelu
 • Yhdistynäkyy ja kuuluu  
 • Yrityksen asiakirja- ja sopimusopas > Harri Hietala, Petri Järvensivu, Keijo Kaivanto, Kalle Kyläkallio
 • Ystävyyttä ja yhdenvertaisuutta – Invalidiliiton/karjalan tasavallan Invalidiliiton yhteisprojektin loppuraportti

Videot / DVD

 • Asiakkaan arvokas kohtaaminen ?
 • Dokumentti Lapsihalvaus ja minä > Polioinvalidit ry DVD ja VHS
 • Equal living facilities to physically disabled in Zambia DVD
 • Esteetön Ympäristö Kaikille – opetusohjelma > Toimittaja: Jarmo Juntunen DVD
 • Henkilökohtainen avustaja VHS
 • Henkilökohtainen avustaja VHS
 • Isien työt, osat1-5 >Suomen kulttuurirahasto DVD
 • Joona päivä päivältä DVD
 • Laki omaishoidon tuesta – opetusohjelma > Toimittaja: Jarmo Juntunen DVD
 • Lempeä katse VHS
 • Lyhyt elokuva vertaistuesta > Invalidiliitto DVD
 • Tosi asia > Kurikan Invalidit tv 1 VHS
 • Vammaispalvelulaki 2003 opetusohjelma > toim. Jarmo Juntunen VHS
 • Vammaispalvelulaki 2009 opetusohjelma > toim. Jarmo Juntunen DVD
 • Vanhenemme yhdessä – Keskustelua – Kirjapaja 3 C-kasettia (äänikasettia)
 • Vierailu Kaupungintalolla > kansainvälinen vammaistenpäivä 3.12.2003 VHS ja DVD
 • Virkisty vedessä – monipuolinen vesiliikuntaharjoittelu VHS

Raportit

 • Esteettömät elämykset kehittämishanke 1.4.11 - 31.5.2012 Lakeuden Elämysliikunta ry Hannu Salo
 • Finlex 2 kpl – Lainsäädäntä / Säädökset 1987 Laki / Asetus
 • Hilma – Näkökulmia vammaisuuteen – Tiina Oikarinen ja Hannaleena Pölkki
 • Invalidiliitto ry Jäsentutkimus 2013 M. Anttila ja A. Juote
 • Johanna-projekti – Sosiaalipedagoginen Instituutti 2003
 • Kuntatiedote – Sosiaali- ja Terveysministeriö
 • Lausunto vammaistyöryhmä 96 muistioon
 • Liikuntapaikkarakentamisen suunta 2007 – Valtion liikuntaneuvosto
 • Näkökulmia vammaisuuteen – Hilma 93 sivua – Tiina Oikarinen, Hanna-Leena Pölkki
 • Näkövammaisten keskusliitto Ry Muistio / Kuljetuspalvelut 2001
 • Palvelusuunnitelmaopas – Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2002 Jukka Kaukola
 • Päätöksen oikaisu ja muutoksen haku 2000
 • RT – kuntoreitit
 • Suomen säädöskokoelma – Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
 • Taloushallinnon asiakirjat / säilytysajat – Yleistä asiakirjoista
 • Tarttis päästä – Turun Esteettömyysohjelma 2005 – 2012
 • Työ – Verkostoituvat erityispalvelut (VEP) 1998 – 1999 1. vaiheen loppuraportti
 • Vaikeavammainen – kuljetuspalvelu – Matkojen rajoittaminen / Korkeimman hallinto – oikeuden ennakkopäätökset 2001
 • Vammaiselle tukea 1.1.2000
 • Vammaisten tarpeita ei saa sivuuttaa – Sosiaaliturva 15 / 2001
 • Vane / Eväitä esteettömään rakentamiseen / Jyväskylä 2008
 • Yhteiskuljetukset vammaispalvelulain mukaisina 2004 kuljetuksina – Ratkaisuja oikeusasiamies R-L Paunio

Romaanikirjallisuutta

 • Ameriikanraitti - Antti Tuuri
 • Aukkotaivaassa - Antti Tuuri
 • Auta armas - Arto Paasilinna
 • Kannaksenkostaja - Esa Siren
 • Kujanjuoksu syväriltä - Aarne Muukkonen
 • Lakeudenkutsu - Antti Tuuri
 • Onnela - Raija Oranen 
 • Perintömaat - Pirjo Tuominen
 • Sisarvesi velituuli - Liisa Marjatta Järvinen
 • Sissiprikaatintuho - Pentti H Tikkanen
 • Toivonväri - Susan Madison
 • Uusijerusalem - Antti Tuuri