Kannatusjäsenyys

Syyskokouksessa 2022 päätettiin mahdollistaa kannatusjäsenyys yrityksille ja yhdistyksille Kurikan Invalidit ry:ssä. 

Kannattajajäseneksi, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa. 

Vuosimaksu kannatusjäsenille on 50,00 €. Kannatusjäseneksi ovat tervetulleita kaikki yritykset ja yhteisöt, jotka kokevat toimintamme tärkeäksi ja haluavat tukea erityisesti työtämme esteettömyyden ja saavutettavuuden puolesta.

Esteettömyys on eduksi kaikille, niin julkisissa tiloissa, kuin yleisesti ympäristön rakentamisessa, mm. lastenvaunuilla tai -rattailla liikkuvat törmäävät samoihin ongelmiin, kuin pyörätuolilla tai rollaattorilla liikkuva. Luiskat ja helpot sisäänkäynnit rakennuksiin eivät valitettavasti vieläkään ole itsestäänselvyyksiä kaikkialla. Monesti liikuntarajoitteinen tai apuvälinein liikkuva joutuu tekemään päätöksiä sen mukaan mihin on fyysisesti mahdollisuus. Tiedämmehän senkin, että seniori-ikäiset tulevat lähivuosina lisääntymään Suomessakin väestön ikärakenteen johdosta, joten nämä asiat koskettavat entistä useampaa.

Esteetön aistiympäristö, näkö- ja kuulovammaisia ajatellen on myös vielä erittäin vähän huomioitu julkisissa tiloissa ja rakennetussa ympäristössä. Molemmat vammoja, jotka on sivullisen vaikea havaita ja jäävät siksikin hyvin usein kokonaan huomiotta. Näitä kohtia pitää pelkästään turvallisen liikkumisen takaamiseksi huomioida nykyistä paljon herkemmin.

Me teemme paikallisesti työtä kaikille esteettömän ympäristön saavuttamiseksi. Helpointa ja edullisinta estettömyys on huomioida jo suunnitteluvaiheessa, mutta paljon voidaan tehdä muutostöiden kautta myös jo olemassa oleviin kiinteistöihin ja ympäristöön. Toimimme esteettömyysasioissa yhteistyössä Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKE:n kanssa.

Kannatusjäsenyyttä voit hakea samalla hakemuksella, kuin henkilöjäsenyyttä. Lähde kannatusjäsenenä vaikuttamaan asioihin paikallistasolla!

Este luontopolulla
Este luontopolulla
Portaat rannalle
Este maastossa
Hyvä luiska suureen korkeuseroon
Kierreluiska
Kaiteet molemmin puolin
Kaiteet molemmin puolin luiskaa