Pidä muististasi huolta-luento

Pidä muististasi huolta-ilmainen luento Intolassa
Pidä muististasi huolta-ilmainen luento Intolassa
Aika: 12.4.2023 klo 13:00 - 14:30
Paikka: Intola, Seurapuistikko 6 C 28

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys järjestää ilmaisen luennon Intolassa.

Klikkaa kuvasta tarkemmat tiedot!